Formuláře

Na této stránce jsou publikovány vždy aktuální verze formulářů Žádosti o úvěr a příloh. Formuláře se mohou v průběhu doby drobně měnit, proto je vždy vhodné pro klienta stahovat zde.

Žádost je nutné vytisknout a vyplnit ručně. Případné nejasnosti lze doplnit na Centru hypoték, kde ověří i podpis a totožnost klienta. K žádostem existuje podrobný soupis povinných příloh. Doporučujeme seznam vytisknout a klientovi najednou označit veškeré dokumenty, které si má připravit k hypotečnímu úvěru (k odhadu, k jednotlivým příjmům, příp. účelům), což urychlí vyřízení požadavku.

Přílohy vyhotovené v anglickém či slovenském jazyce není obvykle třeba překládat. Případné výjimky či nejasnosti je dobré vždy konzultovat s pracovníkem Centra hypoték.

Připomínáme, že od 1.4.2019 je možnost schválení žádosti o hypoteční úvěr na základě naskenovaných dokumentů!

Žádosti o úvěr

Žadatelé spolu většinou bydlí ve společné domácnosti (manželé, partneři), proto žádost obsahuje pole pro vyplnění osobních údajů pro 2 osoby ze společné domácnosti a také údaje, které jsou pro domácnost společné – zejména výdaje. Banka vychází z údajů, které vyplní žadatelé. O náš hypoteční úvěr mohou žádat
1 -  4 žadatelé, ale maximálně ze 2 domácností! Jednu domácnost mohou tvořit maximálně 2 žadatelé. V jednotlivých situacích, prosím, postupujte takto:

  • Pokud žádá jedna osoba, vyplní formulář žádosti pro žadatele z 1. domácnosti, s tím, že pole pro 2. osobu nechá nevyplněnou
  • Pokud žádají 2 osoby a žijí společně v jedné domácnosti, vyplní celý formulář žádosti pro žadatele z 1. domácnosti
  • Pokud žádají 2 osoby a nežijí společně v jedné domácnosti, vyplní 2 formuláře žádostí - jeden pro žadatele z 1. domácnosti a další samostatný formulář pro žadatele z 2. domácnosti
  • Pokud žádá více než 2 (max. 4) osoby, vyplní 2 formuláře žádostí - jeden pro žadatele z 1. domácnosti a další samostatný formulář pro žadatele z 2. domácnosti, jiná alternativa není možná


Prohlášení o zprostředkovateli

Je zcela nedílnou součástí součástí žádosti o úvěr zprostředkované Vámi! Musí být zcela vyplněn a podepsán všemi žadateli. Je jediným a rozhodujícím podkladem pro přiznání provize!

Prohlášení o zaměstnavateli a výši příjmů

V případě zjednodušeného refinancování vyžadujeme od žadatele jím podepsaný formulář, ze kterého budeme vycházet při výpočtu bonity.

Prohlášení o výši skutečných výdajů

Podnikatelům uplatňujícím výdaje paušálem je umožněno prohlásit bance své skutečné výdaje. Banka toto zohlední při výpočtu bonity klienta (výpočet je možné provést i v listu Pomůcka v Orientačním propočtu).

Prohlášení k hypotéce PROFIT

Nově nezkoumáme, zdali má klient pronájem v předmětu podnikání – v tomto formuláři prohlašuje klient, že nepoužije prostředky na podnikání

Prohlášení zástavce

Prohlášení o skutečnosti, zdali se v nemovitosti (ne)nachází rodinná domácnost odlišná od zástavce.

Ke stažení