Propočet

Náš Orientační propočet vždy sloužil a slouží jako přehled aktuálních sazeb pro konkrétní klienty a jejich konkrétní situace, které nastanou v případě schválení úvěru. Čím přesněji jsou vyplněna data o klientovi (povinná pole jsou podbarvena žlutě), tím přesnější je propočet úrokové sazby. Kromě požadované výše a doby splatnosti dává Orientační propočet přehled i o maximálním možném úvěru pro klienta či o možných délkách splatnosti a měsíčních splátkách.

  • Propočet je v MS Office/Excel (v Open Org.Office není podporován). Kromě tisknutelné oblasti se vpravo zobrazují případné chybové hlášky nebo upozornění. Soubor obsahuje několik listů – pomůcek (přibližný splátkový kalendář, pomůcky v orientaci v produktové nabídce či pro výpočet složitějších příjmů).
  • Před samotnou kalkulací je nutné propočet uložit na pevný disk (přes pravé tlačítko myši - uložit cíl jako...).
  • Pokud propočet hlásí chybu, zkontrolujte, prosím, nastavení úrovně zabezpečení maker v Excelu. Vhodné je střední, nebo nízké zabezpečení (nastavuje se v Excelu přes menu Tools (Nástroje), Macro (Makro), Security (Zabezpečení)).

Ke stažení