Propočet

Náš Orientační propočet vždy sloužil a slouží jako přehled aktuálních sazeb pro konkrétní klienty a jejich konkrétní situace, které nastanou v případě schválení úvěru. Čím přesněji jsou vyplněna data o klientovi (povinná pole jsou podbarvena žlutě), tím přesnější je propočet úrokové sazby. Kromě požadované výše a doby splatnosti dává Orientační propočet přehled i o maximálním možném úvěru pro klienta či o možných délkách splatnosti a měsíčních splátkách.

  • Propočet je v MS Office/Excel (v Open Org.Office není podporován). Kromě tisknutelné oblasti se vpravo zobrazují případné chybové hlášky nebo upozornění. Soubor obsahuje několik listů – pomůcek (přibližný splátkový kalendář, pomůcky v orientaci v produktové nabídce či pro výpočet složitějších příjmů).
  • Před samotnou kalkulací je nutné propočet uložit na pevný disk (přes pravé tlačítko myši - uložit cíl jako...).
  • Pokud propočet hlásí chybu, zkontrolujte, prosím, nastavení úrovně zabezpečení maker v Excelu. Vhodné je střední, nebo nízké zabezpečení (nastavuje se v Excelu přes menu Tools (Nástroje), Macro (Makro), Security (Zabezpečení)).

Vzhledem k tomu, že od 1.10. bude platit nová regulace (doporučení ČNB), která na hypotéky klade přísnější požadavky zejména v oblasti posuzování bonity klientů, používáme od 13.8. dva orientační propočty:

1. Propočet s názvem „HYPO Orientační propočet kampaňový - podpis do 30.9.2018“

  • Propočet s aktuálně platnými podmínkami pro hodnocení bonity
  • V tomto propočtu bude natvrdo nastavena garance úrokové sazby do 7.9.2018, takže žádosti podané po 7. 8. 2018 budou mít reálně kratší garanci než 30 dnů

2. Propočet s názvem „HYPO Orientační propočet kampaňový - podpis od 1.10.2018“

  • Propočet s novými podmínkami pro hodnocení bonity, která splňují kritéria nové regulace
  • V propočtu bude standardní garance 30 dnů


Jak s propočty pracovat (jsou dvě možnosti, zvolte tu, která bude vhodnější v daný moment nebo Vám bude více vyhovovat):

  • Zpracujte nový propočet („podpis v říjnu a později“). Pokud klient vychází, vše v pořádku. Pokud nikoli, zkuste starý propočet („podpis do 30.9.2018“). Pak je na klientovi, zda stihne zkompletovat podklady v kratší lhůtě.
  • Pokud jste si jisti, že úvěr podepíšete do 30. 9. 2018 (klientovi stačí kratší lhůta na doložení dokladů), pak jděte rovnou do starého propočtu.

Ke stažení