Změnovky

Pokud se na Vás stávající klient RB obrací s nějakou žádostí o změnu již podepsaného úvěru, můžete mu pomoci vytisknout příslušný formulář (čerpání, žádost o změnu, mimořádná splátka apod.).

Připomínáme jen, že zaměstnanci banky jsou oprávněni o klientovi a jeho aktivitách v bance komunikovat pouze s klientem, nikoliv s třetí osobou, byť by to byl zprostředkovatel! Proto veškeré formuláře a žádosti musí být podepsány a komunikovány ze strany klienta. Komunikace probíhá buď s Centrem hypoték (čerpání, Protokol o stavu stavby) či se správou hypoték RB (ostatní) – adresa i telefon jsou uvedeny na formulářích.

Doplnění k žádosti … - využívá se při výměně dlužníků pro klienty, kteří v úvěru zůstávají.

Ke stažení