Aktuality

Zde naleznete veškeré aktuality z oblasti hypotečních úvěrů.

 Změny v metodice a další snížení úrokových sazeb

Zásadní změnou je možnost schvalování na základě naskenovaných dokumentů!

Od 1.4.2019 platí avizované změny v metodice, které byly doplněny o některé další - zejména se jedná o možnost schválení žádosti o hypoteční úvěr na základě naskenovaných dokumentů.

Veškeré změny jsou zparacovány do aktuální metodiky, pro lepší orientaci uvádíme i souhrn změn s podrobnostmi.

Pro změny platí standardní přechodné období 1 měsíc.

Další významnou změnou je další snížení úrokových sazeb!

Od 1.4.2019 snižujeme úrokové sazby pro fixace od 3Y do 5Y o 0,2%. Zároveň i nadále můžete využít komunikace s řediteli center hypoték ohledně případných individuálních sazeb.

 Snížení úrokových sazeb

S platností od 11.3.2019 snižujeme úrokové sazby o 0,2% pro hypoteční úvěry typu KLASIK, a to pro úvěry od částky 1,5 mil. Kč. Pro sazby tak budou platit dvě pásma s hranicí do a od 1,5 mil. Kč.

Snížení sazeb se promítne i do jarních HYPODNŮ.

 Tradiční JARNÍ HYPODNY - BONUS 5 000,- Kč - letos v termínu 18.2. - 28.6.2019!

Tradičně i v tomto roce přicházíme s jarními HYPODNY, které zahajujeme 18.2.2019!

CO NABÍZÍME:

 • BONUS 5.000,- Kč za podpis smlouvy


PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ BONUSU:

 • Dodání kompletních podkladů k žádosti o úvěr (včetně odhadu) do 28.6.2019
 • Platí pro hypoteční úvěry ve výši minimálně 1.500.000,- Kč
 • Platí pro úvěry s fixací 3 a více let + platí i pro kontokorentní Variabilní hypotéky
 • Každý klient má nárok pouze na jeden bonus (i v případě více úvěrů)
 • Bonus bude vyplacen na běžný účet klienta (eKonto KOMPLET či SMART), ze kterého je hypoteční úvěru splácen. Účet musí být založen nejpozději do 15 dnů od podpisu úvěrové smlouvy, jinak nebude bonus vyplacen.


POZOR! Akce NEplatí pro:

 • Refinancování úvěru od Raiffeisenbank a.s.
 • Floatové (plovoucí) sazby (ale platí pro Variabilní hypotéky - viz výše)
 • Doplňkový Univerzál


Na vysvětlenou: V propagačních materiálech banky budeme uvádět standardní slevy (za vedení platebního styku, pojištění).
Pozor zejména na nutnost založení účtu - viz pravidla akce.

 Zvýšená maximální částka akceptovaná z rodičovského příspěvku.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy zvyšujeme také maximální částku, kterou akceptujeme z rodičovského příspěvku, pokud má žadatel výměr. Max. akceptace je 13.350 Kč (dříve 12 200 Kč). I nadále však platí, pokud nebyl žadateli dosud příspěvek přiznán, započítáme 4 583 Kč.

 Neúčelový Hypoteční kontokorent (neúčelová Variabilní hypotéka)

Od 17.12.2018 měníme podmínky pro náš unikátní neúčelový produkt a přibližujeme jeho podmínky ostatním neúčelovým úvěrům v oblasti splatnosti a LTV.

Změny jsou následující:

 • Max. LTV 70% (dříve 50%)
 • Max. splatnost 20 let (dříve 30 let)
 • Max. období čerpání 5 let (dříve 10 let)


Účelová varianta zůstává, tj.:

 • Max. LTV 70%
 • Max. splatnost 30 let
 • Max. období čerpání 10 let

 Zlevňujeme KONTOKORENT (tzv. VARIABILNÍ hypotéku) a dočasně RUŠÍME POPLATEK za posouzení žádosti!

Výrazně zlevňujeme náš unikátní produkt - HYPOTEČNÍ KONTOKORENT (tzv. VARIABILNÍ hypotéku), a to v účelové i neúčelové variantě.

Navíc u tohoto produktu s platností od 19. 11. 2018 dočasně rušíme poplatek za posouzení žádosti o poskytnutí úvěru.

Akce platí do 1. 2. 2019!

Nový formulář Prohlášení o Zprostředkovateli

S platností od 1.10.2018 měníme formulář POZ. Na zadní straně, kde je souhlas s předáváním informací o klientovi v souladu s GDPR, byla přidána tabulka s údaji pro další osobu, se kterou byste mohli komunikovat o případu - typicky třeba asistentka zprostředkovatele.

 Zlevnění Variabilních hypoték

Od pondělí 4. 6. 2018 snižujeme sazby těchto produktů plošně o 0,6%. Účelovou Variabilní hypotéku nově bude možno pořídit se sazbou od 2,82% p.a.

 ON-LINE OCENĚNÍ pro klienta ZDARMA!

On-line ocenění provádí hypoteční poradci na jednotlivých centrech hypoték a platí pro nové obchody u bytových jednotek s následujícími parametry:

 • Standardní dokončené byty umístěné v bytových domech (s minimálně 4 byty)
 • Byty v Praze a krajských městech řádně evidované v KN
 • Byt není v rekonstrukci (Prohlášení)
 • LV bez omezení vlastnického práva nebo plomby (s výjimkou zástavního práva v/p bank a stavebních spořitelen a věcná břemena technického charakteru, např. umístění výměníkové stanice nebo telekomunikačního zařízení)
 • Byty se započitatelnou plochou 30 m2 – 120 m2 a maximálně 5 pokojů, tj. s dispozicí max. 5+kk nebo 5+1
 • Neexistence nájemní smlouvy na dobu neurčitou (Prohlášení)
 • Nesmí se jednat o neudržovaný bytový dům (ve kterém se nachází oceňovaný byt) k celkové rekonstrukci - 5

Samozřejmě je nutné dodat podklady (LV, fotodokumentace, nabývací titul atd.) - vše uvedeno v novém seznamu Příloh k žádosti o úvěr (dostupný ZDE). Výstupem je interní dokument banky (orientační odhad). Banka má právo provést fyzickou dohlídku na nemovitosti. I tento orientační odhad podléhá supervizi banky.

Aplikace na objednání odhadů - www.vyberodhadce.cz
V případě, že nelze použít on-line ocenění, musí být objednán odhad. Nově existuje aplikace, prostřednictvím které je možné (po registraci) objednat odhadce v konkrétním regionu. S aplikací již delší dobu pracují naši hypoteční poradci, kteří vám zcela jistě poradí či pomohou.

 Nové formuláře Žádosti o úvěr

12.2.2018 zveřejněny nové formuláře Žádosti o úvěr. Hlavním důvodem je přidání některých polí k údajům o příjmu, jsou drobné změny ve struktuře žádostí.