Aktuality

Zde naleznete veškeré aktuality z oblasti hypotečních úvěrů.

Změny metodických podmínek v oblasti bonity

 • Ověřování příjmů u refinancování

I v případě refinancování jsme povinni ověřovat příjmy klienta. Klient standardně dokládá Prohlášení o příjmu (jako dosud), plus nově:
Zaměstnanec - poslední výpis z účtu nebo poslední výplatní pásku
Podnikatel - daňové přiznání za poslední zdaňovací období (není nutné razítko finančního úřadu). Z tohoto daňového přiznání standardně spočítáme příjem z podnikání (základ daně / paušál) vč. případného uplatnění odpisů nebo případného zreálnění příjmu u "paušalistů".
Akceptujeme nižší z částek uvedených v Prohlášení vs. v ověřovacích dokumentech.

 • Příjmy ze závislé činnosti u cizinců - průměr za 6 měsíců

Příjem u žadatelů - cizinců se vypočítá jako průměr za posledních 6 měsíců (souvislé období). Nově tedy nestačí dříve povolený průměr za 3 měsíce. Klient dokládá Potvrzení o výši příjmů za 6 měsíců plus 6 výpisů z účtu.

 • Rušíme akceptaci příjmů podnikatele na základě obratu

Nově přistupujeme k úplnému zrušení akceptace příjmů na základě obratu fyzické osoby podnikatele.

Všechny tři uvedené změny budou zohledněny v materiálech na stránkách pro poradce a platí od 26.11.2018 s tím, že pro rozpracované obchody platí přechodné období do konce roku 2018.

Zlevňujeme KONTOKORENT (tzv. VARIABILNÍ hypotéku) a dočasně RUŠÍME POPLATEK za posouzení žádosti!

Výrazně zlevňujeme náš unikátní produkt - HYPOTEČNÍ KONTOKORENT (tzv. VARIABILNÍ hypotéku), a to v účelové i neúčelové variantě.

Navíc u tohoto produktu s platností od 19. 11. 2018 dočasně rušíme poplatek za posouzení žádosti o poskytnutí úvěru.

Akce platí do 1. 2. 2019!

Tradiční PODZIMNÍ HYPODNY ZAHÁJENY! BONUS 5.000 Kč - letos v termínu 15.10.2018 - 14.12.2018!

Ani v tomto roce nechceme přerušovat tradici a přicházíme proto s podzimními HYPODNY, které zahajujeme 15.10.2018!

CO BUDEME NABÍZET:

 • BONUS 5.000,- Kč

PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ BONUSU:

 • Dodání kompletních podkladů k žádosti o úvěr (včetně odhadu) do 14.12.2018
 • Platí pro úvěry s minimální výší 2.000.000,- Kč
 • Platí pro úvěry s fixací 3 a více let
 • Ale: Platí i pro Variabilní hypotéky
 • Každý klient má nárok pouze na jeden bonus (i v případě více úvěrů)
 • Bonus bude vyplacen na běžný účet klienta (eKonto KOMPLET či SMART), ze kterého je hypoteční úvěru splácen, účet musí být založen nejpozději do 15 dnů od podpisu úvěrové smlouvy, jinak nebude bonus vyplacen


POZOR! Akce NEplatí pro:

 • Refinancování úvěru od Raiffeisenbank a.s.
 • Floatové (plovoucí) sazby
 • Doplňkový Univerzál

Nový formulář Prohlášení o Zprostředkovateli

S platností od 1.10.2018 měníme formulář POZ. Na zadní straně, kde je souhlas s předáváním informací o klientovi v souladu s GDPR, byla přidána tabulka s údaji pro další osobu, se kterou byste mohli komunikovat o případu - typicky třeba asistentka zprostředkovatele.

Orientační propočet

Aktuální orientační propočet již zohledňuje novou regulaci ČNB pro hodnocení bonity, která platí od 1.10.2018.

Zlevnění Variabilních hypoték

Od pondělí 4. 6. 2018, snižujeme sazby těchto produktů plošně o 0,6%. Účelovou Variabilní hypotéku nově bude možno pořídit se sazbou od 2,82% p.a.

 ON-LINE OCENĚNÍ pro klienta ZDARMA!

On-line ocenění provádí hypoteční poradci na jednotlivých centrech hypoték a platí pro nové obchody u bytových jednotek s následujícími parametry:

 • Standardní dokončené byty umístěné v bytových domech (s minimálně 4 byty)
 • Byty v Praze a krajských městech řádně evidované v KN
 • Byt není v rekonstrukci (Prohlášení)
 • LV bez omezení vlastnického práva nebo plomby (s výjimkou zástavního práva v/p bank a stavebních spořitelen a věcná břemena technického charakteru, např. umístění výměníkové stanice nebo telekomunikačního zařízení)
 • Byty se započitatelnou plochou 30 m2 – 120 m2 a maximálně 5 pokojů, tj. s dispozicí max. 5+kk nebo 5+1
 • Neexistence nájemní smlouvy na dobu neurčitou (Prohlášení)
 • Nesmí se jednat o neudržovaný bytový dům (ve kterém se nachází oceňovaný byt) k celkové rekonstrukci - 5

Samozřejmě je nutné dodat podklady (LV, fotodokumentace, nabývací titul atd.) - vše uvedeno v novém seznamu Příloh k žádosti o úvěr (dostupný ZDE). Výstupem je interní dokument banky (orientační odhad). Banka má právo provést fyzickou dohlídku na nemovitosti. I tento orientační odhad podléhá supervizi banky.

Aplikace na objednání odhadů - www.vyberodhadce.cz
V případě, že nelze použít on-line ocenění, musí být objednán odhad. Nově existuje aplikace, prostřednictvím které je možné (po registraci) objednat odhadce v konkrétním regionu. S aplikací již delší dobu pracují naši hypoteční poradci, kteří vám zcela jistě poradí či pomohou.

 Nové formuláře Žádosti o úvěr

12.2.2018 zveřejněny nové formuláře Žádosti o úvěr. Hlavním důvodem je přidání některých polí k údajům o příjmu, jsou drobné změny ve struktuře žádostí.