Aktuality

Zde naleznete veškeré aktuality z oblasti hypotečních úvěrů.

Letní HYPODNY - BONUS 3 000 Kč
1.7. - 30.8.2019!

V pondělí 1.7.2019 zahajujeme Letní HYPODNY, v rámci kterých nabízíme bonus ve výši 3 000,- Kč. Akce platí pro všechny hypotéky (vyjma Doplňkového Univerzálu) bez ohledu na délku fixace úvěru či částku hypotéky!

CO NABÍZÍME:

 • Bonus 3 000 Kč za podpis smlouvy (klient má nárok na vyplacení pouze 1 bonusu)


PODMÍNKY AKCE:

 • Dodání kompletních podkladů k žádosti o úvěr do 30.8.2019
 • Minimální výše úvěru není stanovena!
 • Doba fixace není omezena!
 • Akce platí pro všechny hypotéky! (kromě produktu Doplňkový Univerzál)
 • Akce platí pro pevné i plovoucí sazby (float)
 • Každý klient má nárok pouze na 1 bonus
 • Bonus bude vyplacen na běžný účet klienta (eKonto KOMPLET či SMART), ze kterého je hypoteční úvěru splácen. Účet musí být založen nejpozději do 15 dnů od podpisu úvěrové smlouvy, jinak nebude bonus vyplacen.


POZOR! Akce NEplatí pro:

 • Produkt Doplňkový Univerzál
 • Refinancování hypoték v rámci Raiffeisenbank


Tuto akci lze kombinovat s akcí Léto s AMERIKOU - viz níže.
Pozor zejména na nutnost založení účtu - viz pravidla akce.

Léto s AMERIKOU - sleva 0,5% z úrokové sazby
1.7. - 30.8.2019!

I letos přicházíme s letní akcí Léto s Amerikou, kterou zahajujeme taktéž 1.7.2019 a vrámci které nabízíme slevu 0,5% z úrokové sazby u produktů Univerzál a Variabilní hypotéka neúčelová.

CO NABÍZÍME:

 • Slevu 0,5% z úrokové sazby


PODMÍNKY AKCE:

 • Platí pouze pro produkty Univerzál (ne však Doplňkový) a Variabilní hypotéka neúčelová
 • Minimální výše úvěru není stanovena!
 • Doba fixace není omezena!
 • Akce platí pro pevné i plovoucí sazby (float)


POZOR! Akce NEplatí pro:

 • Refinancování hypoték v rámci Raiffeisenbank


Tuto akci lze kombinovat s Letními HYPODNY - viz výše.

Změny v úrokových sazbách - snížení sazeb!

S platností od 17.6.2019 jsme připravili několik velmi pozitivních změn v oblasti úrokových sazeb - kromě jiného radikálně měníme ceny u krátkých fixací a pohyblivých úrokových sazeb.

Co se mění:

 • KLASIK - plošně snižujeme sazby o 0,1% u všech fixací od 3Y, zároveň 1Y a 2Y fixaci snižujeme na úroveň 3Y. Ve výsledku tedy budeme nabízet jednotné sazby pro fixace 1Y - 5Y a jednotné sazby pro fixace 6Y-15Y.
 • UNIVERZÁL - snižujeme fixace 1Y a 2Y na úroveň ostatních sazeb. Pro Univerzál tedy máme velmi příznivou jednotnou sazbu napříč fixacemi.
 • ÚVĚRY S PLOVOUCÍ SAZBOU VČETNĚ HYPOTEČNÍHO KONTOKORENTU (VARIABILNÍ HYPOTÉKA) - zlevňujeme plošně o 0,8%.
 • PŘIRÁŽKA ZA LTV NAD 80% - snižujeme o 0,1%, nově je tedy přirážka 0,5%.

Rušíme poplatky za poskytnutí úvěru

Od 17.6.2019 rušíme poplatky za poskytnutí hypotéky u hypotečního kontokorentu (Variabilní hypotéka) i hypoték s plovoucí úrokovou sazbou.

Zjednodušení vinkulace pojistky

Na základě podnětů od Vás i našich kolegů opouštíme stávající formu vinkulace, která se skládá ze dvou částí - Žádost a Potvrzení. Nově to bude pouze jeden dokument - Vinkulace pojistného plnění. Odpadne tak dvojí vyplňování identifikačních údajů. Bude ji podepisovat klient (pojistník, popř. i pojištěný, pokud je odlišný) a potvrzovat pojišťovna.

Pro změny platí standardní přechodné období 1 měsíc.

Zjednodušujeme!

 • Zjednodušení dokládání příjmu z DPP/DPČ a příjmu z pronájmu z DP
  Příjmy z DPP a DPČ budou klienti dokládat stejně jako příjmy ze závislé činnosti, tj. Potvrzením o příjmu a výpisy z účtu.
  Dosud bylo dokládání prostřednictvím DP. Nyní neřešíme srážkovou daň apod.
  U příjmu z pronájmu dokládaného z DP nově nebudeme vyžadovat výpisy z účtů, jinými slovy akceptujeme tento příjem, i pokud byl vyplácen v hotovosti.
 • Zjednodušení dokládání rodinného stavu, když není v OP
  Pokud jsou žadateli o úvěr oba manželé a mají stejná příjmení (a stav v OP nemají uveden), nemusí dokládat rodinný stav, a to ani jeden z nich. Pokud manželé stejná příjmení nemají, pak nám předloží oddací list.
  Dosud jsme požadovali výpis z evidence obyvatel.
  Svobodní a rozvedení nám stav doložit výpisem z evidence obyvatel musí, s tím, že nově výpis platí 2 měsíce (dosud 1 měsíc).
 • Zjednodušení podpisů zástavců na prohlášení k on-line ocenění
  V praxi poměrně často řešíme, že je obtížné od všech zástavců získat podpis na Prohlášení o stavu bytové jednotky, které je nezbytným podkladem k on-line ocenění.
  Nově proto přistupujeme ke zjednodušení - stačí, když je prohlášené podepsáno jedním ze zástavců.

Změny v metodice a další snížení úrokových sazeb

Zásadní změnou je možnost schvalování na základě naskenovaných dokumentů!

Od 1.4.2019 platí avizované změny v metodice, které byly doplněny o některé další - zejména se jedná o možnost schválení žádosti o hypoteční úvěr na základě naskenovaných dokumentů.

Veškeré změny jsou zparacovány do aktuální metodiky, pro lepší orientaci uvádíme i souhrn změn s podrobnostmi.

Pro změny platí standardní přechodné období 1 měsíc.

Další významnou změnou je další snížení úrokových sazeb!

Od 1.4.2019 snižujeme úrokové sazby pro fixace od 3Y do 5Y o 0,2 %. Zároveň i nadále můžete využít komunikace s řediteli center hypoték ohledně případných individuálních sazeb.

Snížení úrokových sazeb

S platností od 11.3.2019 snižujeme úrokové sazby o 0,2 % pro hypoteční úvěry typu KLASIK, a to pro úvěry od částky 1,5 mil. Kč. Pro sazby tak budou platit dvě pásma s hranicí do a od 1,5 mil. Kč.

Zvýšená maximální částka akceptovaná z rodičovského příspěvku

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy zvyšujeme také maximální částku, kterou akceptujeme z rodičovského příspěvku, pokud má žadatel výměr. Max. akceptace je 13.350 Kč (dříve 12 200 Kč). I nadále však platí, pokud nebyl žadateli dosud příspěvek přiznán, započítáme 4 583 Kč.

Neúčelový Hypoteční kontokorent (neúčelová Variabilní hypotéka)

Od 17.12.2018 měníme podmínky pro náš unikátní neúčelový produkt a přibližujeme jeho podmínky ostatním neúčelovým úvěrům v oblasti splatnosti a LTV.

Změny jsou následující:

 • Max. LTV 70% (dříve 50%)
 • Max. splatnost 20 let (dříve 30 let)
 • Max. období čerpání 5 let (dříve 10 let)


Účelová varianta zůstává, tj.:

 • Max. LTV 70%
 • Max. splatnost 30 let
 • Max. období čerpání 10 let

Zlevňujeme KONTOKORENT (tzv. VARIABILNÍ hypotéku)!

Výrazně zlevňujeme náš unikátní produkt - HYPOTEČNÍ KONTOKORENT (tzv. VARIABILNÍ hypotéku), a to v účelové i neúčelové variantě.

Nový formulář Prohlášení o Zprostředkovateli

S platností od 1.10.2018 měníme formulář POZ. Na zadní straně, kde je souhlas s předáváním informací o klientovi v souladu s GDPR, byla přidána tabulka s údaji pro další osobu, se kterou byste mohli komunikovat o případu - typicky třeba asistentka zprostředkovatele.

Zlevnění Variabilních hypoték

Od 4. 6. 2018 snižujeme sazby těchto produktů plošně o 0,6%. Účelovou Variabilní hypotéku nově bude možno pořídit se sazbou od 2,82% p.a.

ON-LINE OCENĚNÍ pro klienta ZDARMA!

On-line ocenění provádí hypoteční poradci na jednotlivých centrech hypoték a platí pro nové obchody u bytových jednotek s následujícími parametry:

 • Standardní dokončené byty umístěné v bytových domech (s minimálně 4 byty)
 • Byty v Praze a krajských městech řádně evidované v KN
 • Byt není v rekonstrukci (Prohlášení)
 • LV bez omezení vlastnického práva nebo plomby (s výjimkou zástavního práva v/p bank a stavebních spořitelen a věcná břemena technického charakteru, např. umístění výměníkové stanice nebo telekomunikačního zařízení)
 • Byty se započitatelnou plochou 30 m2 – 120 m2 a maximálně 5 pokojů, tj. s dispozicí max. 5+kk nebo 5+1
 • Neexistence nájemní smlouvy na dobu neurčitou (Prohlášení)
 • Nesmí se jednat o neudržovaný bytový dům (ve kterém se nachází oceňovaný byt) k celkové rekonstrukci - 5

Samozřejmě je nutné dodat podklady (LV, fotodokumentace, nabývací titul atd.) - vše uvedeno v novém seznamu Příloh k žádosti o úvěr (dostupný ZDE). Výstupem je interní dokument banky (orientační odhad). Banka má právo provést fyzickou dohlídku na nemovitosti. I tento orientační odhad podléhá supervizi banky.

Aplikace na objednání odhadů - www.vyberodhadce.cz
V případě, že nelze použít on-line ocenění, musí být objednán odhad. Nově existuje aplikace, prostřednictvím které je možné (po registraci) objednat odhadce v konkrétním regionu. S aplikací již delší dobu pracují naši hypoteční poradci, kteří vám zcela jistě poradí či pomohou.

Nové formuláře Žádosti o úvěr

12.2.2018 byly zveřejněny nové formuláře Žádosti o úvěr. Hlavním důvodem je přidání některých polí k údajům o příjmu, dále byly provedeny drobné změny ve struktuře žádostí.