Školení HYPO

Zde jsou vypsány termíny (a přihlášky) otevřených školení pro poradce, kteří jsou oprávněni, na základě vnitřních pravidel jednotlivých společností, se podobných školení zúčastnit. Na školeních získáte přehled nejen o produktech, ale zejména o zvláštnostech či výhodách hypotečních či MICRO podnikatelských úvěrů banky, o postupech při sjednávání apod. (dle typu školení).

Pokud jste se již školení zúčastnili, můžete ohodnotit, jak se Vám naše školení líbí, zdali jste dostali všechny potřebné informace, popř. co by se dalo upravit či zlepšit.
Vyplnění dotazníku není, samozřejmě, povinné, nicméně za jeho vyplnění budeme velmi vděčni.