Typy úvěrů

Zde naleznete jednak tabulkový přehled (se základními parametry) a jednak podrobný popis jednotlivých účelových i neúčelových hypotečních úvěrů (tzv. produktové listy).

V tabulkách každého produktového listu jsou zapracovány základní údaje, v komentářích jsou uvedeny zvláštnosti (např. pravidla pro pojistky, LTV apod.).

Ke stažení