Zajištění

Zajištěním hypotečních úvěrů je vždy nemovitost. Pro zjištění její hodnoty jako zástavy pro banku je využíváno tzv. tržní ocenění. Každé ocenění se provádí na základě nutných podkladů (viz níže) a po vyhotovení prochází tzv. supervizí, ve které banka potvrdí zástavní hodnotu nemovitosti. Ocenění lze provést několika způsoby:

1. Ocenění od akceptovaných odhadců

Většinu odhadů zajišťují pro banku akceptovaní odhadci, jejichž seznam naleznete níže. Odhadci pracují na regionálním principu, tj. smí vyhotovit odhad pouze v tom regionu, kde jsou uvedeni, max. v sousedním. Cílem je stanovit tržní cenu se skutečnou znalostí podmínek v dané lokalitě.

Pro vypracování odhadu je nutné připravit podklady (viz. níže), kontaktovat odhadce a domluvit se na dalším postupu. Objednání odhadu lze provést mailem či telefonicky, nejlépe však prostřednictvím (po zaregistrování) webové aplikace

www.vyberodhadce.cz.

Hotový odhad je klient povinen odhadci zaplatit (odhadce je nezávislý na bance) a na základě toho obdrží jeden výtisk pro vlastní potřebu. Odhad pro potřeby úvěrového řízení je zpravidla zaslán do banky odhadcem elektronicky. Ve výjimečných případech (např. pokud klient má připravenou dokumentaci pro jinou banku a nakonec se rozhodl pro RB) je možné domluvit s pracovníky Center hypoték, aby předjednali možnost akceptace odhadu vypracovaného pro jinou banku.

2. Interní on-line ocenění

Akceptovaná nemovitost:

  • Bytová jednotka vymezená dle zák. č. 72/1994 Sb. se započitatelnou podlahovou plochou 30 m2 – 120 m2 a maximálně 5 pokojů, tj. s dispozicí max. 5+kk nebo 5+1
  • Pouze standardní dokončený byt umístěný v bytovém domě (s minimálně 4 byty)
  • Byt není v rekonstrukci (vyžadujeme Prohlášení)
  • List vlastnictví je bez omezení vlastnického práva nebo plomby (s výjimkou zástavního práva v/p bank a stavebních spořitelen a věcná břemena technického charakteru, např. umístění výměníkové stanice nebo telekomunikačního zařízení)
  • Neexistence nájemní smlouvy k bytu na dobu neurčitou (vyžadujeme Prohlášení)
  • Nesmí se jednat o neudržovaný bytový dům (ve kterém se nachází oceňovaný byt) k celkové rekonstrukci (podstatněji snížená bezpečnost, kvalita, poruchy, vážné vady a závady)


Samozřejmě je nutné dodat podklady. Výstupem je interní dokument banky (orientační odhad). Banka má právo provést fyzickou dohlídku na nemovitosti.

3. Ocenění při refinancování

Při refinancování úvěru lze využít původní odhad/nabývací titul a zajistit interní ocenění za předpokladu, že nemovitost je dokončená, zkolaudovaná a je v evidenci KN. Nemovitost nepřesáhne plochu u bytové jednotky 100 m2, u RD  250 m2. Pro akceptaci původního odhadu/nabývacího titulu je nutné se řídit jejich stářím, rozlišují se 2 varianty:

a) Stáří původního odhadu/nabývacího titulu je <= 3 roky a 1 měsíc
b) Stáří původního odhadu je >­ = 3 roky a 1 měsíc <= 6 let (zde již není akceptován nabývací titul)

Interní ocenění je možné využít i v případě, že úvěr má i jiný účel než refinancování, za předpokladu, že tento další účel nepřevyšuje 10 % refinancované jistiny, nejvýš však 200 000,- Kč.

Ke stažení