Zajištění

Zajištěním hypotečních úvěrů je vždy nemovitost. Pro zjištění její hodnoty jako zástavy pro banku je využíváno tzv. tržní ocenění. Každé ocenění se provádí na základě nutných podkladů (viz níže) a po vyhotovení prochází tzv. supervizí, ve které banka potvrdí zástavní hodnotu nemovitosti. Ocenění lze provést několika způsoby:

1. Ocenění od akceptovaných odhadců

Většinu odhadů zajišťují pro banku akceptovaní odhadci, jejichž seznam naleznete níže. Odhadci pracují na regionálním principu, tj. smí vyhotovit odhad pouze v tom regionu, kde jsou uvedeni, max. v sousedním. Cílem je stanovit tržní cenu se skutečnou znalostí podmínek v dané lokalitě.

Pro vypracování odhadu je nutné připravit podklady (viz. níže), kontaktovat odhadce a domluvit se na dalším postupu. Objednání odhadu lze provést mailem či telefonicky, nejlépe však prostřednictvím (po zaregistrování) webové aplikace

www.vyberodhadce.cz.

Hotový odhad je klient povinen odhadci zaplatit (odhadce je nezávislý na bance) a na základě toho obdrží jeden výtisk pro vlastní potřebu. Odhad pro potřeby úvěrového řízení je zpravidla zaslán do banky odhadcem elektronicky. Ve výjimečných případech (např. pokud klient má připravenou dokumentaci pro jinou banku a nakonec se rozhodl pro RB) je možné domluvit s pracovníky Center hypoték, aby předjednali možnost akceptace odhadu vypracovaného pro jinou banku.

2. Interní on-line ocenění

Při financování bytových jednotek v krajských městech je možné využít interního ocenění. On-line ocenění provádí hypoteční poradci na jednotlivých centrech hypoték a platí u bytových jednotek s následujícími parametry:

  • Standardní dokončené byty umístěné v bytových domech (s minimálně 4 byty)
  • Byty v Praze a krajských městech řádně evidované v KN
  • Byt není v rekonstrukci dle Prohlášení (dostupné ZDE)
  • LV bez omezení vlastnického práva nebo plomby (s výjimkou zástavního práva v/p bank a stavebních spořitelen a věcná břemena technického charakteru, např. umístění výměníkové stanice nebo telekomunikačního zařízení)
  • Byty se započitatelnou plochou 30 m2 – 120 m2 a maximálně 5 pokojů, tj. s dispozicí max. 5+kk nebo 5+1
  • Neexistence nájemní smlouvy na dobu neurčitou dle Prohlášení (dostupné ZDE)
  • Byt se nesmí nacházet v neudržovaném bytovém domě k celkové rekonstrukci


Samozřejmě je nutné dodat podklady. Výstupem je interní dokument banky (orientační odhad). Banka má právo provést fyzickou dohlídku na nemovitosti.

3. Ocenění při refinancování

Při refinancování úvěru lze využít původní odhad/nabývací titul a zajistit interní ocenění za předpokladu, že nemovitost je dokončená, zkolaudovaná a je v evidenci KN. Nemovitost nepřesáhne plochu u bytové jednotky 100 m2, u RD  250 m2. Pro akceptaci původního odhadu/nabývacího titulu je nutné se řídit jejich stářím, rozlišují se 2 varianty:

a) Stáří původního odhadu/nabývacího titulu je <= 3 roky a 1 měsíc
b) Stáří původního odhadu je >­ = 3 roky a 1 měsíc <= 6 let (zde již není akceptován nabývací titul)

Interní ocenění je možné využít i v případě, že úvěr má i jiný účel než refinancování, za předpokladu, že tento další účel nepřevyšuje 10 % refinancované jistiny, nejvýš však 200 000,- Kč.

Ke stažení