Propočet

Náš „excelovský“ Orientační propočet vždy sloužil a slouží jako komplexní nástroj pro prvotní stanovení podmínek poskytnutí úvěru konkrétnímu klientovi. Kromě výpočtu úrokové sazby či požadované výše a doby splatnosti dává Orientační propočet přehled i o maximálním možném úvěru pro klienta či o možných délkách splatnosti a měsíčních splátkách, RPSN apod. Modelace je rychlá a přehledná a dovoluje reagovat na požadavky klienta.
Součástí propočtu jsou i listy Pomůcek, které pomohou např. s výpočty složitějších příjmů, úspor, s přibližným splátkovým kalendářem či s orientací v produktové nabídce.
Čím přesněji jsou vyplněna data o klientovi (povinná pole jsou podbarvena žlutě), tím přesnější je výsledek. S tímto nástrojem pracují i naši pracovníci Center hypoték, tj. výsledek (při zadání stejných údajů) se neliší. Pokud jsou údaje opravdu správné, odpovídá to i nabídce pro klienta.

Propočet, samozřejmě, neumí sám zohlednit případnou lepší sazbu pro klienta, která vzniká na základě případného Vašeho jednání s pracovníky Center hypoték.

Technicky:

Před samotnou kalkulací je nutné propočet uložit na pevný disk (přes pravé tlačítko myši - uložit cíl jako...).
Propočet je v MS Office/Excel (v Open Org.Office není podporován). Kromě tisknutelné oblasti se vpravo zobrazují případné chybové hlášky nebo upozornění.
Pokud propočet hlásí chybu, zkontrolujte, prosím, nastavení úrovně zabezpečení maker v Excelu. Vhodné je střední, nebo nízké zabezpečení (nastavuje se v Excelu přes menu Tools (Nástroje), Macro (Makro), Security (Zabezpečení)).

Ke stažení