Typy úvěrů

Souhrnná informace o jednotlivých typech úvěrů ve formě tzv. produktového listu, tj. podmínky, žadatelé, čerpání, splácení, zajištění a v komentáři případná specifika.

Ke stažení