Raiffeisen Bank International (AG)

Raiffeisenbank a.s. je součástí finanční skupiny Raiffeisen Bank International AG a má tak zázemí jedné z nejvýznamnějších finančních skupin v Evropě, jejíž tradice sahá až do roku 1862. Na území České republiky působí v rámci RBI další sesterské společnosti, které při své činnosti využívají spolupráce s některými externími obchodními partnery.

Byť zaměstnanci Raiffeisenbank a.s. umí zprostředkovat některé produkty těchto firem, nejedná se o naše vlastní produkty – neumíme odpovídat na detailní otázky, řešit případné konkrétní reklamace, postupy, vyplácet provize apod., nevíme, zdali máte uzavřenou smlouvu o spolupráci. Veškeré otázky Vašich vzájemných vztahů je tak nutno řešit výhradně dle postupů, které máte nastaveny s těmito partnery.

Chceme nicméně v rámci skupiny zlepšit servis pro Vás, proto níže uvádíme prezentace se základním přehledem jejich produktů a příslušnými kontakty.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. byla založena v roce 1993 jako vůbec první stavební spořitelna v České republice. Je to česká stavební spořitelna spojená s Raiffeisen Group.

Pro své klienty, kterými jsou nejen pro fyzické osoby, ale i bytová družstva a SVJ, zajišťuje nejen stavební spoření, ale i úvěry na bydlení a komplexní finanční poradenství. Své služby nabízí na téměř 200 poradenských místech v České republice.

Ke stažení

Raiffeisen - Leasing, s.r.o. poskytuje komplexní nabídku finančních produktů určených pro financování movitých předmětů i nemovitostí, a to včetně doplňkových služeb. Na českém trhu působí již od roku 1994 a je členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

Specializuje se na financování investičních potřeb v oblasti strojů, zařízení, technologií, dopravních prostředků a nemovitostí. Jako jedna z mála leasingových společností na českém trhu má ve svých řadách specialisty na financování nemovitostí, letadel, lokomotiv a dalších specifických komodit. Široké spektrum služeb nabízí živnostníkům, firmám i korporátní klientele. Financování aut poskytuje navíc i spotřebitelům.

Kompletní informace naleznete na oficiálních stránkách Raiffeisen - Leasing.

Ke stažení