Metodika

Zde najdete vše potřebné k tomu, abyste se stali odborníky na hypoteční úvěry.

Níže uvádíme krátký přehled našich účelových i neúčelových úvěrů se základními parametry pro lepší orientaci v naší produktové nabídce.

Dále pak naleznete jejich podrobný popis (tzv. produktové listy). V tabulkách každého produktového listu jsou zapracovány základní údaje, v komentářích jsou uvedeny zvláštnosti (např. pravidla pro pojistky, LTV apod.).

Ke stažení

Zajištění nemovitostí je základním prvkem hypotečních úvěrů. Problematika je v každé bance řešena odlišně, níže proto uvádíme podrobné informace o postupech, podkladech k odhadu, metodikách odhadů, odhadcích apod. tak, aby se Vám i Vašim klientům co nejlépe pracovalo.
Pro zjištění hodnoty nemovitosti jako zástavy pro banku je využíváno tržní ocenění. Každé ocenění se provádí na základě nutných podkladů (viz níže) a po vyhotovení prochází supervizí banky, ve které banka potvrdí konečnou tzv. zástavní hodnotu nemovitosti pro účely úvěrového řízení. Ne vždy musí být tato hodnota totožná s výsledkem odhadu, tím méně s míněním klienta. V případě výstaveb a rekonstrukcí je vždy určována současná a budoucí hodnota.

Způsob zajištění ocenění nemovitosti je v Raiffeisenbank a.s. velmi variabilní a lze provést několika způsoby, které, pokud to metodika dovoluje, má žadatel na výběr:

1) Žadatel si objedná u banky zpracování odhadu (novinka od 4. 11. 2019)
2) Žadatel si objedná odhad přímo od odhadce dle seznamu
3) Žadatel si zvolí možnost on-line ocenění
4) Žadatel využije možnost původního odhadu u refinancování

1. Ocenění zajištěné bankou (novinka od 4. 11. 2019)
Odhad lze použít pouze na bytovou jednotku, rodinný dům, samostatný stavební pozemek, objekt pro individuální rekreaci a nebytový prostor. Odhadcům platí banka, pro klienta je stanoven jednotný poplatek splatný do 5 dnů od podpisu smlouvy. I zde je možnost objednání odhadu variabilní - banka zašle poptávku na ocenění nemovitosti všem odhadcům z daného regionu nebo má možnost vybrat jednoho nebo více konkrétních odhadců (z daného regionu)! V obou případech banka zajistí termín vypracování odhadu (do 9 pracovních dnů po kladném posouzení bonity žadatele) a jednotný poplatek pro žadatele.

2. Ocenění zajištěné žadatelem dle seznamu odhadců
Pro vypracování odhadu je nutné připravit podklady (viz níže), kontaktovat odhadce a domluvit se na dalším postupu. Objednání odhadu lze provést mailem či telefonicky. V tomto případě však banka neručí za termíny vypracování ani za cenu odhadu.

3. Interní on-line ocenění
Lze využít pro standardní bytovou jednotku na území ČR a pro rodinné domy v krajských městech a okresech Praha-východ, Praha-západ a Brno-venkov. Postup, podrobná pravidla a soupis nutných podkladů naleznete níže. Výstupem je interní dokument banky (orientační odhad). Banka má vždy právo provést fyzickou dohlídku na nemovitosti.

4. Ocenění při refinancování
Při refinancování úvěru lze využít původní odhad/nabývací titul a zajistit interní ocenění za předpokladu, že nemovitost je dokončená, zkolaudovaná a je v evidenci KN. Postup, pravidla a soupis nutných podkladů naleznete níže. Výstupem je interní dokument banky (orientační odhad). Banka má vždy právo provést fyzickou dohlídku na nemovitosti.

Protokol o stavu stavby
Dokument banky, který je využíván ke sledování postupu výstavby či rekonstrukce v průběhu čerpání úvěru či po dokončení. Podle stupně dokončených prací se přepočítává aktuální hodnota dané nemovitosti. Protokol je vždy potřeba při čerpání částky úvěru, která převyšuje dříve stanovenou aktuální hodnotu. Zpravidla jej vyhotovuje odhadce, v některých případech i klient sám. Vždy je nutná fotodokumentace. Bližší informace u konkrétního případu poskytnou pracovníci Center hypoték.

Ke stažení

Níže uvádíme podrobné informace o situacích, postupech či nutných podkladech u jednotlivých účelových úvěrů.

Ke stažení

Níže naleznete podrobný popis výpočtu jednotlivých druhů akceptovatelných příjmů a základní pravidla pro posuzování bonity.

Ke stažení

Jednotlivé metodické listy poskytují informace o podmínkách poskytování hypotečních úvěrů pro fyzické osoby v Raiffeisenbank a.s. – obecná pravidla hypotečních úvěrů, žadatelů (počet, typ, totožnost, věk), možnosti a podmínky čerpání a splácení, úrokové sazby apod.

 

Ke stažení