Zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že zde můžete vyhledávat obsah v segmentu hypotečních i podnikatelských úvěrů?

Formuláře

Na této stránce naleznete vždy aktuální verze formulářů pro klienty, a to nejen žádost o úvěr a potřebné přílohy, ale i formuláře pro doplnění či změnu u stávajících úvěrů.

Formuláře vyhotovené v anglickém či slovenském jazyce obvykle není třeba překládat.

Připomínáme, že od 1. 4. 2019 je možnost schválení žádosti o úvěr na základě naskenovaných dokumentů. Ale pozor – bez dodaných originálů není možné úvěr s klienty podepsat!

Formulář žádosti je možné vyplnit ručně či elektronicky, případné nejasnosti lze doplnit s pracovníky Center hypoték. Vždy však musí být formulář žádosti vytisknut a podepsán všemi žadateli.

Nedílnou součástí žádosti je pro Vás a Vaše klienty formulář Prohlášení o zprostředkovateli.
Musí být zcela vyplněn a podepsán všemi žadateli. Je jediným a rozhodujícím podkladem pro přiznání provize za zprostředkování úvěru.

Pomůcka:

Žadatelé spolu většinou bydlí ve společné domácnosti (manželé, partneři), proto žádost obsahuje pole pro vyplnění osobních údajů pro 2 osoby ze společné domácnosti a také údaje, které jsou pro domácnost společné – zejména výdaje. Banka vychází z údajů, které vyplní žadatelé. O úvěr mohou žádat 1 -  4 žadatelé, ale maximálně ze 2 domácností! Jednu domácnost mohou tvořit maximálně 2 žadatelé. V jednotlivých situacích, prosím, postupujte takto:

Pokud žádá 1 osoba, vyplní formulář žádosti pro žadatele z 1. domácnosti, s tím, že pole pro 2. osobu nechá nevyplněnou.
Pokud žádají 2 osoby a žijí společně v jedné domácnosti, vyplní celý formulář žádosti pro žadatele z 1. domácnosti.
Pokud žádají 2 osoby a nežijí společně v jedné domácnosti, vyplní dva formuláře žádostí - jeden pro žadatele z 1. domácnosti a další samostatný formulář pro žadatele z 2. domácnosti.
Pokud žádá více než 2 (max. 4) osoby, pak musí být max. ze 2 domácností. Vyplní dva formuláře žádostí - jeden pro žadatele z 1. domácnosti a další samostatný formulář pro žadatele z 2. domácnosti.

Jiná alternativa není možná.

Ke stažení