Formuláře

Na této stránce naleznete vždy aktuální verze formulářů pro klienty, a to nejen žádost o úvěr a potřebné přílohy, ale i formuláře pro doplnění či změnu u stávajících úvěrů.

Formuláře vyhotovené v anglickém či slovenském jazyce obvykle není třeba překládat.

Připomínáme, že od 1. 4. 2019 je možnost schválení žádosti o úvěr na základě naskenovaných dokumentů. Ale pozor – bez dodaných originálů není možné úvěr s klienty podepsat!

Formulář žádosti je možné vyplnit ručně či elektronicky, případné nejasnosti lze doplnit s pracovníky Center hypoték. Vždy však musí být formulář žádosti vytisknut a podepsán všemi žadateli.

Nedílnou součástí žádosti je pro Vás a Vaše klienty formulář Prohlášení o zprostředkovateli.
Musí být zcela vyplněn a podepsán všemi žadateli. Je jediným a rozhodujícím podkladem pro přiznání provize za zprostředkování úvěru.

Pomůcka:

Žadatelé spolu většinou bydlí ve společné domácnosti (manželé, partneři), proto žádost obsahuje pole pro vyplnění osobních údajů pro 2 osoby ze společné domácnosti a také údaje, které jsou pro domácnost společné – zejména výdaje. Banka vychází z údajů, které vyplní žadatelé. O úvěr mohou žádat 1 -  4 žadatelé, ale maximálně ze 2 domácností! Jednu domácnost mohou tvořit maximálně 2 žadatelé. V jednotlivých situacích, prosím, postupujte takto:

Pokud žádá 1 osoba, vyplní formulář žádosti pro žadatele z 1. domácnosti, s tím, že pole pro 2. osobu nechá nevyplněnou.
Pokud žádají 2 osoby a žijí společně v jedné domácnosti, vyplní celý formulář žádosti pro žadatele z 1. domácnosti.
Pokud žádají 2 osoby a nežijí společně v jedné domácnosti, vyplní dva formuláře žádostí - jeden pro žadatele z 1. domácnosti a další samostatný formulář pro žadatele z 2. domácnosti.
Pokud žádá více než 2 (max. 4) osoby, pak musí být max. ze 2 domácností. Vyplní dva formuláře žádostí - jeden pro žadatele z 1. domácnosti a další samostatný formulář pro žadatele z 2. domácnosti.

Jiná alternativa není možná.

Ke stažení

K žádosti o úvěr je třeba doložit povinné přílohy, na základě kterých musí banka řádně posoudit jak úvěruschopnost žadatele, tak zajištění úvěru. Zde přikládáme podrobný seznam povinných příloh a jednotlivé formuláře.

Seznam doporučujeme vytisknout a žadateli hned na počátku označit veškeré dokumenty, které si má připravit k žádosti o úvěr - k zajištění (odhadu nemovitosti), k účelu (pokud existuje) a k bonitě (příjmům a výdajům). Toto zcela jistě urychlí vyřízení žádosti a přispěje ke spokojenosti klienta. S případnými nejasnostmi vždy pomohou pracovníci Center hypoték.

Pomůcka:

Prohlášení manžela/manželky zástavce
Informuje o skutečnosti, zdali se v nemovitosti (ne)nachází rodinná domácnost odlišná od zástavce. Je přiloženo i podrobné vysvětlení.

Prohlášení zástavce o skutečném stavu nemovitosti
Používá se výhradně při refinancování a jen v případě, kdy banka akceptuje původní odhad nemovitosti. - viz metodika.

Prohlášení zástavce o skutečném stavu bytové jednotky
Používá se výhradně on-line ocenění bytů bankou.

Rozpočet rekonstrukce
Je nezbytným, ale také jediným podkladem pro určení objemu úvěru na rekonstrukci. Přikládá se odhadci k vypracování odhadu. Pokud je zástavou jiná nemovitost, je součástí podkladů k žádosti o úvěr.

Prohlášení k hypotéce PROFIT
Žadatel tímto prohlašuje, že nepoužije prostředky z úvěru na podnikání.

Údaje o příjmech - RB
Využívá se v případě, kdy žadatel dostává mzdu na účet v Raiffeisenbank a.s. Klient nemusí dokládat standardní Potvrzení o příjmu.

Údaje o příjmech - zjednodušené refinancování
Využívá se pouze v případě, kdy žadatel může využít pravidel pro zjednodušené refinancování - viz metodika.

Prohlášení o výši skutečných výdajů
Využívá se v případě, kdy o úvěr žádá podnikatel uplatňující výdaje paušálem. Žadatel bance prohlašuje své skutečné výdaje. Banka toto zohlední při výpočtu bonity klienta (výpočet je možné provést i v listu Pomůcka v Orientačním propočtu).

Ke stažení

Stávající hypoteční klienti banky mají možnost obracet se se všemi svými požadavky na banku a my jim velmi rádi pomůžeme. Nicméně pokud je potřeba, můžete klientovi pomoci i Vy. Níže přikládáme k Vašemu využití jednak formuláře potřebné při čerpání či změně stávajícího úvěry, jednak i krátké návody s postupy u vybraných situací.

Připomínáme jen, že zaměstnanci banky jsou oprávněni o klientovi a jeho aktivitách v bance komunikovat obvykle pouze s klientem, nikoliv s třetí osobou, byť by to byl zprostředkovatel. Proto veškeré formuláře a žádosti musí být podepsány a komunikovány ze strany klienta. Komunikace probíhá buď s příslušným Centrem hypoték (čerpání, Protokol o stavu stavby) či se správou hypoték RB (ostatní) – adresa i telefon jsou uvedeny na formulářích.

Pomůcka:

Průvodce výměnou zástavy, Průvodce změnou dlužníků
Dokumenty obsahují nejen popis celého procesu pro klienta včetně představy o čase, ale i potřebné přílohy k vyplnění.

Ke stažení